Reinwardt Memorial Lecture 2016

De witte kubus als ‘lieu de mémoire’: moderne kunst musea en de toekomst van de geschiedenis    

Geschiedenis lijkt weer helemaal terug in musea voor moderne en hedendaagse kunst. Niet alleen door het werk van hedendaagse kunstenaars die zich tot het verleden verhouden maar ook door een allengs groeiende interesse van musea voor hun eigen historie. Spraakmakende tentoonstellingen en performances, roemruchte controverses en aansprekende verhalen over oud-directeuren leiden niet enkel meer tot publicaties maar ook tot tentoonstellingen vol reconstructies, archiefmateriaal en historische documentatie. Kortom: de museale reputatie is deel van de collectie geworden en verdient een prominente plek in de museale programmering.

 Wat betekent deze ‘historic turn’ voor het traditionele onderscheid tussen erfgoedinstellingen en de wereld van de moderne kunst? Nadert het einde van de eens zo exclusief op het heden en de toekomst gerichte witte kunsttempels die hun avant-garde objecten zonder context tot spreken wilden brengen? Of ligt de betekenis juist in het redden van de modernistische ‘white cubes’ door die te transformeren tot ‘lieux de mémoire’? Met het Stedelijk Museum Amsterdam als case study zal Margriet Schavemaker antwoord geven op deze prangende vragen. 

Datum: 17 maart 20.00 uur

Locatie: Reinwardt Academie Amsterdam

The lecture was in Dutch, the withcoming publication (appearing in 2017) will be in English.